Kategorier
ADHD Dysleksi

Dysleksi + ADHD = Sant?

Del dette innlegget:
Annonse
Søte navnelapper

Sist oppdatert 17/05/2022 av Steffen Madsen.


Dysleksi og ADHD er ulike tilstander, men de deler mange likheter, og de oppstår ofte samtidig. De deler mange symptomer, noe som kan gjøre det vanskelig å se forskjell på dem.

Barn med ADHD har seks ganger så stor risiko for å ha dysleksi som andre barn, og omtrent et tredjedel av barn med dysleksi har også ADHD. De er ofte til stede samtidig, men ingen av tilstandene fører til den andre.

Dysleksi er en form for lese- og skrivevanske. ADHD er en tilstand som kjennetegnes av impulsivitet, hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker.

Arvelighet

Både dysleksi og ADHD er arvelige tilstander.

Annonse

Over halvparten av de som har ADHD har en slektning som også har det.

Omtrent en tredjedel av de med dysleksi har også slektninger som strever med lesing og skriving.

Lesevansker

Både barn med dysleksi og barn med ADHD kan streve med å lese.

Den samme vansken kan ha to ulike årsaker.

Barn med ADHD kan streve med lesingen fordi de synes det er vanskelig å sitte stille.

Annonse

Barn med dysleksi kan streve med å sitte stille fordi lesingen er for vanskelig.

Hvilke av årsakene er det? Eller er det begge?

Forskjeller

Barn med dysleksi leser ofte ordene ukorrekt og strever med å få flyt i lesingen (leser «skis-tav» i stedet for «ski-stav»).

Barn med ADHD har ofte leser som regel ordene riktig, men mister taket på hvor de er i teksten, overser setninger eller paragrafer og hopper over tegnsetting.

LES OGSÅ:  Hva er forskjellen på generelle og spesifikke lærevansker?

Begge deler kan gjøre at det blir vanskelig å forstå innholdet og sammenhengen i teksten.

Hører dysleksi og ADHD sammen?

Ja. Og nei.

Barn som har en av tilstandene har økt risiko for også å ha den andre, men ingen av tilstandene fører til at den andre oppstår.

Dysleksi + ADHD = Sant for noen, men ikke for alle.

Steffen Madsen

Hei! Jeg skriver artikler på FamNett. I det daglige jobber jeg som barnevernspedagog i en kommunal barneverntjeneste.

Annonse

Del dette innlegget:

Legg igjen en kommentar