Kategorier
ADHD

Hvilke tilleggsvansker er vanlig hos barn med ADHD?

Del dette innlegget:
Annonse

Sist oppdatert 02/06/2022 av Steffen Madsen.


Det er ganske vanlig at barn, unge og voksne med ADHD har en eller flere andre utviklingsforstyrrelser eller psykiske lidelser samtidig. Noen av plagene oppstår «på grunn av» ADHD-vanskene, mens andre plager oppstår «i tillegg til».

Komorbiditet er et begrep som ofte brukes når flere tilstander eller sykdommer er til stede samtidig. Direkte oversatt fra medisinens språk betyr det «samsykdom«.

Hvilke tilleggsvansker er vanlige?

Noen personer med ADHD har bare en av tilleggsvanskene, mens andre har to eller flere.

Omtrent en tredjedel av barn og unge med ADHD har «kun» ADHD uten tilleggsvansker, mens syv av ti har minst ett tilleggsproblem.

Annonse

Tilleggsproblemer kan være andre kliniske lidelser (psykiske sykdommer eller tilstander) eller moderate plager.

Barn i førskolealder med ADHD kan ha tilleggsvansker, men generelt øker tilleggsvanskene gjennom ungdomsalderen.

Annonse

På grunn av eller i tillegg til?

Mange barn, unge og voksne med ADHD har andre utfordringer i tillegg til ADHD-tilstanden.

Tilstander som oppstår i tillegg til er tilstander eller lidelser som ikke nødvendigvis henger sammen med ADHD-tilstanden, men likevel ofte har en del nevrologiske likheter (oppstår i samme områder i hjernen).

En tilstand som for eksempel autisme kan være til stede samtidig som ADHD, men vi kan ikke si at siden personen har autisme fordi han har ADHD.

Plager kan oppstå på grunn av ADHD-tilstanden.

For eksempel engstelighet eller depresjoner kan bli et resultat dersom et barn med ADHD hele tiden mislykkes i skolearbeidet, mislykkes med det sosiale samspillet, blir avvist av jevngamle eller får mye kjeft og irettesettelser for ting de ikke kan noe for.

LES OGSÅ:  Barn med ADHD og umiddelbare konsekvenser

Steffen Madsen

Hei! Jeg skriver artikler på FamNett. I det daglige jobber jeg som barnevernspedagog i en kommunal barneverntjeneste.

Annonse

Del dette innlegget:

Legg igjen en kommentar