Hva er forskjellen på generelle og spesifikke lærevansker?

Hva er forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?