Tourettes syndrom og sensorisk overfølsomhet

Tourettes syndrom: Er det lurt å holde tilbake ticsene?

Ticslidelse, forbigående tics eller Tourettes syndrom?

Hvor vanlig er Tourettes syndrom?

I disse landene har barn Tourettes syndrom

Tourettes syndrom og egne grupperom

Tourettes syndrom og banning

Tourettes syndrom, herme-tics og gjentakelser

Hva er forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?

Forvarsler før tics