Hvor vanlig er Tourettes syndrom?

(+) I disse landene har barn Tourettes syndrom

Hvor vanlig er tvangslidelser (OCD)?

Er det for lett å få en ADHD-diagnose?

Dysleksi + ADHD = Sant?