Hva er forskjellen på generelle og spesifikke lærevansker?

Hva er Dysleksi?

Dysleksi + ADHD = Sant?

Hva er forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?