Kategorier
ADHD Autisme Dysleksi Lærevansker Tourettes syndrom

Hva er forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?